TIMK

OSSIPOV Aleksander

Sündinud 1911 10/11

Surnud 1967 25/10

Lõpetas Tallinna VKE EG 1930, õppis Tartu Ülikoolis teoloogiat, lõpetas 1935, mag. teoloog. 1935. Dissertatsioon „Kristlik pastor püha Johannes Kuldsuu kirjelduse järgi“,  juhend. Prof. V. Martinson (AA 1918–1944, nr. 11290).

Pühitseti diakoniks ja preestriks 1935 30/8.

Hld. Tallinna Issanda Muutmise kirikus (1935–1938).

Vene kristliku üliõpilasliikumise aktiivne tegelane.