TIMK

MELTSAAR Joann

Sündinud 1893 27/7 Tallinnas.

Surnud1978 23/5. Maeti Tallinna Rahumäe kalmistule.

Lõpetas Tallinna Tehnikumi 1907, Jaroslavli Vaimuliku Seminari 1914.

Pühitseti  diakoniks 1921 1/10 ja preestriks 1921 2/10 Tartu peakirikus (metropoliit Aleksander).

Tallinna Issanda Muutmise kiriku tagavarapreester ja Tallinna piiskopkonna misjonär.