TIMK

LEPIK Emanuel

Sündinud 1911 29/11 Riias

Surnud 2001 17/1 Kanada, Toronto, Ontario.

Õppis Kuressaare ÜG (lõp.1932), Tartu Sõjakoolis, Petseri Vaimulikus Seminaris 1933–1935, Tallinna Pedagoogiumis 1935–1937 (lõp), TÜ teol. 1939 (AA 1918–1944 nr.17411).

Pühitseti diakoniks 1937 18/4 ja  preestriks 1938 3/4 Tallinna Kaasani kirikus (metropoliit Aleksander).

Diakon Tallinna Aleksandri kirikus s.p.–1938.

II preester Tallinna Issanda Muutmise peakirikus 1938