TIMK

SARAPIK Aleksander

Sündinud 1965 7/12, Tallinnas.

Püha Risti seminar (Kreeka Ortodoksi Teoloogia Kool USA) 1997-2000.

Pühitseti diaakoniks 1989 märtsis Tallinna Aleksander Nevski Katedral.

Preestriks pühitses Soome peapiiskop Johannes 1996 aprillis Tallinna Issanda Muutmise Peakirik.

Tallinna Issanda Muutmise Peakirik diaakon 1989 – 1996, preester 1996 – 2009, ülempreester 2009 -