TIMK

KIRSS Emmanuel

Sündinud 1923 21/7, Saare maakonnas.

Õppis Saaremaa Üldgümnaasiumis, Petseri VS (ei lõpetanud).

Pühitseti diakoniks 1948 4/12 Tallinna Pühtitsa abikloostri kirikus ja preestriks 1948 5/12 Tallinna Aleksandri peakirikus (piiskop Isidor).

Esipreester Tallinna Issanda Muutmise koguduses 1983 kuni 2008.